Ra mắt thị trường cá cược thể thao tư nhân Ontario không được mong đợi cho đến đầu năm 2022

Trong khi các thành viên tham gia hội thảo vào tuần trước, Hội nghị thượng đỉnh SBC Bắc Mỹ hy vọng sự ra mắt sẽ bị đẩy lùi, họ không thể xác định chính xác một dòng thời gian chính xác.