lich thi dau bong da vong loai world cup 2018 Nhận một tay cầm

"Nhận được một cái kìm kẹp" được đồng tổ chức bởi cựu chiến binh thể thao 20 năm Dave Sharapan (@SportsBkconsig) và Rotogrinder Giám đốc truyền thông Dan trở lại (@dan_back). Bộ đôi nói về cá cược thể thao, ngành công nghiệp, và rất nhiều thứ khác. Nhưng chúng tôi không nói chuyện! Đồng sản xuất bởi Tay cầm thể thao Tổng biên tập Brett SmileyDan Neubert.

Đến đây để Đăng ký trên iTunes, ở đây cho Spotifyđánh nó ở đây cho tất cả các nền tảng khác. Và xin vui lòng để lại một đánh giá (thuận lợi)!

Lắng nghe, Get Get A Grip: Tay cầm thể thao chính thức cá cược podcast trên Spreaker.