Eric Raskin

rank in dota 2 Eric Raskin

Eric là một nhà văn, biên tập viên và podcaster kỳ cựu trong các ngành thể thao và chơi game. Ông là tổng biên tập của tạp chí poker trong gần một thập kỷ, là tác giả của cuốn sách The Munchmaker Effect, và đã đóng góp cho các cửa hàng như ESPN.com, Grantland.com và Playboy. Liên lạc với Eric tại [email protected]

Sách thể thao hàng đầu trong tiểu bang của bạn

Hướng dẫn cá cược thể thao nhà nước

Những câu chuyện hàng đầu

Hướng dẫn cá cược thể thao Canada