Greg Warren

tin nba Greg Warren

Greg là một biên tập viên thể thao, người đã từng làm việc cho các phương tiện truyền thông Canada đáng kính, bao gồm Rogers Sportsnet, Thescore và bao gồm Tập đoàn truyền thông. Anh ấy đã bảo hiểm các môn thể thao ở Canada trong hơn một thập kỷ, chuyên về NHL, NFL, CFL, MLB và cá cược thể thao. Trong thời gian rảnh rỗi, anh ta có thể được tìm thấy khi cố gắng phá vỡ 90 trên sân golf hoặc bay xuống sườn dốc trên đồi trượt tuyết địa phương của anh ta. Bạn có thể tiếp cận Greg tại [email protected].

Trang 3/11 1 2 3 4 11

Sách thể thao hàng đầu trong tiểu bang của bạn

Hướng dẫn cá cược thể thao nhà nước

Những câu chuyện hàng đầu

Hướng dẫn cá cược thể thao Canada