Brian Pempus

vòng loại world cup 2022 vietnam Brian Pempus

Brian từng là phóng viên cao cấp và quản lý nội dung trực tuyến cho tạp chí người chơi thẻ trong gần một thập kỷ trước khi tham gia USBETS vào tháng 10 năm 2018. Anh hiện đang tập trung vào cá cược thể thao hợp pháp và quy định và chơi game trực tuyến. Anh ấy là một học viên Jiu-Jitsu cuồng nhiệt trong thời gian rảnh rỗi.

Trang 1/4 1 2 4

Sách thể thao hàng đầu trong tiểu bang của bạn

Hướng dẫn cá cược thể thao nhà nước

Những câu chuyện hàng đầu

Hướng dẫn cá cược thể thao Canada